IBEX Instituut voor Beroepsexamens

IBEX
Instituut voor
Beroepsexamens

Over ons

Specialist in veilig werken

Veilig werken begint met veilig gedrag en kennis van de risico's. De examens van IBEX zijn geënt op deze beginselen. Alle examens die leiden tot een persoonscertificaat bestaan uit een theorie- en praktijkexamen en zijn tot standgekomen is samenwerking met brancheorganisaties. Daardoor is het examen gebaseerd op werksituatie waarin de persoon werkzaam is.

Onafhankelijkheid

IBEX is strikt onafhankelijk en niet betrokken bij opleidingen of andere activiteiten die de onpartijdigheid van IBEX in gevaar kunnen brengen.
Er is geen externe invloed op de beslissing van IBEX als het gaat om examinering of certificering.
Het management en personeel van IBEX begrijpen en onderschrijven het belang van integriteit, objectiviteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid.
IBEX analyseert regelmatig haar eigen activiteiten om mogelijke belangenconflicten te identificeren en om de integriteit, objectiviteit en onpartijdigheid te kunnen garanderen.
Bovendien wordt IBEX op transparante wijze geëvalueerd door diverse externe organisaties.

Branches

IBEX neemt examens af bij personen die werkzaam zijn in de Elektrotechniek (STIPEL), asbestverwijdering (ASCERT) en bouw- en industrie (VCA).