IBEX Instituut voor Beroepsexamens

IBEX
Instituut voor
Beroepsexamens

IBEX Instituut voor Beroepsexamens

IBEX - Instituut voor Beroepsexamens - ontwikkelt examens en neemt deze af. IBEX beschikt over meer dan 15 jaar ervaring in het opzetten en organiseren van onafhankelijke examens. Deze ervaring heeft met name betrekking op Arbo-, Veiligheid- en Milieuaspecten in een technische en industriële omgeving.

Vaak gebeurt dit in het kader van de ISO 17024 ten behoeve van persoonscertificering. In andere gevallen vindt een opdrachtgever alleen de combinatie van integriteit en expertise reden genoeg om IBEX in te schakelen bij de uitvoering van specifieke, meer bedrijfsgerichte examens.

Bezoekadres IBEX BV
Nevelgaarde 50
3436 ZZ  NIEUWEGEIN

Tel.: +31 (0)88 - 998 30 34